,, A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.              
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
Otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.
( J,1,14 )

Przeżywana na nowo prawda o Bogu, który jest Miłością, niech będzie dla Nas wszystkich światłem, siłą, drogowskazem i niegasnącą radością.

Przypatrując się swojemu powołaniu, posłudze i miejscu we wspólnocie, otwierając się na działanie i moc Ducha Świętego odkrywajmy każdego dnia dobroć Boga i Jego Świętą wolę względem nas.

Niech nieustannie towarzyszy nam Święta Boża Rodzicielka, a Boża Dziecina obficie udziela nam potrzebnych darów.

 

„ Bóg staje się człowiekiem, aby spotkać każdego z nas.

Pozwólmy, aby ta wielka tajemnica przemieniała nasze życie ”

( Jan Paweł II ) 

 

Z darem modlitwy

Koordynatorzy diecezjalni Odnowy w Duchu Święty

ks. Bogusław Fortuński i Zoja Meżerycka