20 grudnia 2014 roku w Bobolicach odbyło się spotkanie Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Poświęcone było podsumowaniu najważniejszych wydarzeń i działań kończącego się roku oraz rozeznawaniu dalszej drogi diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym. Ważnymi punktami spotkania w Bobolicach były wspólna modlitwa oraz Eucharystia. Poruszono między innymi takie tematy jak: rekolekcje diecezjalne, formacja we wspólnotach oraz w ramach Szkoły Lidera i Animatora, zaangażowanie ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, w tym współpraca ze Szkołą Nowej Ewangelizacji, działania informacyjno – medialne, strona internetowa, jedność i współpraca między poszczególnymi grupami, analiza tzw. potencjału grup w celu rozeznania i zaplanowania określonych działań.

BT