Wierzymy także, że podczas tegorocznego Czuwania Jezus zaprasza nas, abyśmy zatrzymali się w swoistej „szkole Maryi”. Chcemy odpowiedzieć na to zaproszenie przede wszystkim w drugim dniu Czuwania. Na to otwarte spotkanie na placu Jasnogórskim zapraszamy wszystkich uczestników wspólnot i grup modlitewnych Odnowy oraz sympatyków, wszystkich spragnionych wspólnej modlitwy i oczekujących nowego doświadczenia łaski Bożej. Maryja, która w wyjątkowy sposób została napełniona Duchem Świętym i Jego mocą poczęła Zbawiciela świata, stała się w dniu Pięćdziesiątnicy nauczycielką i przewodniczką uczniów. Od Maryi więc pragniemy uczyć się uległości Duchowi Świętemu w naszej codzienności. Ona poddawała się prowadzeniu Ducha nie tylko w dniu Zwiastowania, lecz w ciągu długich lat zwyczajnego, codziennego życia w Nazarecie. Wierzymy, że i nas wspomaga swą modlitwą, aby i nasza codzienność była pełna Bożego Ducha, a przez to piękna i święta! Duch Święty przynagla nas, abyśmy od Maryi uczyli się radości i mocy uwielbienia Boga, który przemienia nasze życie i nadaje mu sens. Maryja, „Wspomożenie wiernych” i „Ucieczka grzeszników”, wspomaga nas swoją modlitwą, gdy borykamy się z własną słabością, gdy dosięga nas zło w różnych jego przejawach, gdy fizycznie bądź duchowo jesteśmy poranieni i nie potrafimy dostrzec Boga, ani żyć Jego miłością. Będziemy modlić się zatem, aby Pan uzdrowił nas i uzdolnił do życia ku Jego chwale.
W naszym spotkaniu wezmą udział goście z San Paolo w Brazylii, ojcowie Antonello i Enrico, włoscy misjonarze, założyciele wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia”. Ich szczególnym charyzmatem jest modlitwa wstawiennicza i posługa ewangelizacyjna wśród młodzieży.
Niech Duch Święty ożywia naszą gorliwość, aby na tegorocznym Czuwaniu nie zabrakło nikogo z tych, których Jezus zaprasza i pragnie zgromadzić!
Do zobaczenia na Jasnej Górze

Ks. dr Wojciech Nowacki
Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów
Odnowy w Duchu Świętym