CHRYSTUS PRAGNIE ZAMIESZKAĆ W SERCU KAŻDEGO Z NAS.

Papież Benedykt XVI

Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie, kochani Liderzy, Animatorzy i wszyscy Członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

„Czynić Kościół domem i szkołą komunii” (Jan Paweł II )

Po adwentowej refleksji, do gorących i otwartych serc niech przyjdzie Pan i umocni nas pokojem. W ciszy wyczekiwania przy wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem, dzielmy się życzliwością, dobrym słowem i wdzięcznością. Niech Narodzona Dziecina otworzy nasze serca na wiarę, która dodaje sił, na nadzieję, która rozjaśnia mroki, na miłość która wszystko umacnia.

Niech Boże błogosławieństwo spocznie na nas wszystkich, na naszych bliskich i ożywi nasze życie.

„ Bóg staje się człowiekiem, aby spotkać każdego z nas. Pozwólmy, aby ta wielka tajemnica przemieniała nasze życie ” ( Jan Paweł II )

Z darem modlitwy

Koordynatorzy diecezjalni Odnowy w Duchu Świętym

ks .Krzysztof Witwicki
oraz Zoja Meżerycka