Seminarium Odnowy w Duchu Świętym „Świętej Rodziny” w Słupsku  2014/2015

            Seminaria rozpoczęły się w dniu  4 październik 2014 r. wyjazdem do Skrzatusza. Kolejne spotkania odbywały się w każdy wtorek miesiąca /z przerwami świątecznymi i oprócz pierwszych wtorków miesiąca przeznaczonych w Parafii na nabożeństwo o uzdrowienie/.

Seminaria zostały przeprowadzone w duchu nauczania ks. Franciszka Blachnickiego i obejmowały: wspólne modlitwy, konferencje głoszone przez kapłana i animatorów, świadectwa, grupy dzielenia, konferencje multimedialne, indywidualne rozważania w zakresie podanych cytatów z Pisma Świętego i KKK z komentarzem tematycznym na każdy tydzień, spowiedź, modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie wewnętrzne /21 lutego 2015r./ i o wylanie darów Ducha Świętego /7 marca 2015r./.

W dniu  7 marca 2015r. odbyło się uroczyste zakończenie seminariów. O godzinie 9-tej seminarzyści zebrali się w kaplicy „dolnej” kościoła. Przy asystencji kapłana nastąpiło zawiązanie wspólnoty  poprzez przywitanie się i wspólne odśpiewanie pieśni pt. „Zjednoczeni w Duchu” i „O, Stworzycielu Duchu, przyjdź”.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja ks. Mateusza o darach Ducha Świętego.

Po konferencji został wystawiony Najświętszy Sakrament, przed którym wszyscy seminarzyści  wyznali – „Jezus jest moim Panem”.

W czasie adoracji Pana Jezusa grupy wstawiennicze prowadziły modlitwę wstawienniczą dla poszczególnych osób  o wylanie Ducha Świętego.

Około godziny 14-tej udaliśmy się na posiłek, po którym wróciliśmy do kaplicy na wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Kolejnym punktem uroczystości była Msza św., po której wygłoszona została konferencja o posługiwaniu się otrzymanymi darami.

Na zakończenie uroczystości ok. godz. 19-tej w atmosferze dziękczynienia Bogu zostały wygłoszone świadectwa z przeżytego wylania darów Ducha Świętego.

Chwała Panu !!!