Powróćmy do Galilei, aby zobaczyć Jezusa Zmartwychwstałego!”


Także dla każdego z nas u źródła drogi z Jezusem jest jakaś „Galilea”. „Pójść do Galilei” oznacza
coś pięknego, oznacza dla nas odkrycie na nowo naszego chrztu jako żywego źródła, zaczerpnięcie nowej energii u korzeni naszej wiary i naszego doświadczenia chrześcijańskiego. Powrót do Galilei oznacza przede wszystkim powrót tam, do tego żywego punktu, w którym Boża łaska dotknęła mnie na początku drogi. To od tej iskry mogę rozpalić ogień na dzisiaj, na każdy dzień, i zanieść ciepło i światło do moich braci i sióstr. Od tej iskry zapala się pokorna radość, taka radość, która nie uwłacza cierpieniu i rozpaczy, radość dobra i łagodna.

                                                                                                                                                        ~ Papież Franciszek ~


45677

Spotkajmy na nowo Zmartwychwstałego zapraszając Go w naszą codzienność.
Pozwólmy ogarnąć się Jego łaską i mocą Ducha Świętego.
Niech to żywe doświadczenia Emmanuela przenika wszystkie nasze zadania i zaangażowania .


JEZUS ŻYJE ! ALLELUJA !


Koordynatorzy diecezjalni Odnowy w Duchu Świętym

Ks. Bogusław Fortuński i Zoja Meżerycka