Już niebawem, pod koniec maja, w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu odbędzie się III Kongres Nowej Ewangelizacji. Towarzyszyć mu będzie i zarazem wprowadzać ewangelizacja 12 parafii wiejskich wokół Skrzatusza połączona z Kongresem w dniach 24 – 31 maja. Niedawno podjętą decyzją bpa Edwarda, nastąpiła zmiana sposobu tej ewangelizacji Skrzatusza i okolic. Dzieło to będzie wprowadzające w Kongres i służące jako praktyka dla wszystkich jego uczestników. Zaczyna się wieczorem 23 maja w sobotę i potrwa do czwartkowego wieczoru (28 maja), aby uczestnicy ewangelizacji mogli wziąć udział w Kongresie od piątkowego poranka, czyli prawie w całości, do niedzieli włącznie, oczywiście wracając z większą grupą ewangelizatorów (przemienionych z kongresowych uczestników) w sobotę po południu do „swoich” wcześniej ewangelizowanych parafii. W niedzielę w Skrzatuszu nastąpi zakończenie Kongresu i ewangelizacji w parafiach. Osoby uczestniczące w Ewangelizacji parafii wiejskich wokół Skrzatusza przed Kongresem będą zwolnieni z opłaty kongresowej, która wynosi 110 zł i kosztów pobytu.

Do zespołów ewangelizacyjnych zaproszeni są również członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym, dlatego usilnie proszę wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym dziele głoszenia Jezusa jako Zbawiciela i Pana, za zgodą liderów. Ich zaś serdecznie proszę o propagowanie tej posługi i przekazywanie zgłoszeń osób chętnych do mnie (ks. Koordynator: mailem – bofortuna@interia.pl lub SMSem – 609 849 073) lub do Beaty Trzmielewskiej (diakonia ds. ewangelizacji; mailem – beatatwalcz@gmail.com lub SMSem – 510 152 419).

Sposób ewangelizacji i program (czyli więcej szczegółów na temat ewangelizacji wioskowej) można znaleźć na: https://miastopana.pl/ewangelizacja/misje-swiete/.

Regulamin i zapisy na kongres: https://nowaewangelizacja.org/iiikongres/regulamin/

Już teraz proszę o modlitwę w intencji tego dzieła. O odwagę dla członków Odnowy i innych wspólnot naszej diecezji w zgłoszeniu się do ekip ewangelizacyjnych i głoszeniu z mocą Ducha Świętego Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz o owoce tej ewangelizacji.

ks. Bogusław Fortuński