Na XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu św. w Częstochowie wyruszyli z naszej diecezji w dniu 15 maja br. członkowie grup Odnowy z Darłowa, Koszalina, Kołobrzegu, Szczecinka, Słupska i Piły.

Tegoroczne czuwanie od 15 do 16 maja przebiegało w klimacie obchodów 40-lecia Odnowy w Polsce oraz wezwania do trwania w jedności i służby na wzór Jezusa.

W przeddzień czuwania pod jasnogórskimi wałami u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, podczas warsztatów dla animatorów i liderów mogliśmy poznać początki Odnowy w Polsce, które sięgają 1975 roku. Odnowa nie ma jednego założyciela, nie jest jednolitym ruchem; Duch Święty poruszał ku odnowie różnych ludzi, w różnym czasie. Przyszła do Polski w trzech  strumieniach łaski, na które otworzyli się trzej kapłani, tj. ks. M. Piątkowski, ks. F. Blachnicki, ks. S. Nagy. Pierwszy z nich potrzebował odnowienia życia, rozradowania w Panu; oazowiczom doskwierała sztampa i rutyna; a ten ostatni choć sceptycznie nastawiony do nowego ruchu, był jednak otwarty i potrafił dostrzec dobro w charyzmatycznej Odnowie, miał przyjaciela charyzmatyka. Duch Święty posłużył się tymi trzema kapłanami, zaczęły powstawać pierwsze grupy Odnowy w Duchu św. w Polsce.

Uczestnicząc w konferencjach, wspólnej modlitwie każdy z nas został zaproszony do wyrażenia zgody na poprowadzenie się Panu, który chce dać więcej mocy, więcej Ducha, aby nie zaniedbywać charyzmatów zwyczajnych, jak troska o siebie nawzajem. Potrzebujemy przymierza z Bogiem w konkretnej wspólnocie.

Jadwiga z Koszalina