Kolejny raz Ojciec Święty Franciszek spotkał się z Odnową Charyzmatyczną. Tym razem z uczestnikami 38. Krajowej Konwencji włoskiej Odnowy w Duchu Świętym zebranymi 3 lipca na placu św. Piotra w Watykanie. Na plac przybyło ok. 30 tys., pomimo niesprzyjającej pogody, członków tego ruchu z całego kraju oraz wielu kardynałów i biskupów z Kurii Rzymskiej, z Włoch i zagranicy, w tym hierarchowie katolickich Kościołów wschodnich. Obecni byli również członkowie innych wyznań chrześcijańskich, głównie charyzmatycy protestanccy.

Papież Franciszek, m. in. powiedział do nich: Niech Duch Święty prowadzi nas do jedności chrześcijan, a my róbmy to, co do nas należy.

Więcej o tym na stronach ekai: https://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x90485/papiez-do-wloskiej-odnowy-charyzmatycznej/.

2015.07.03 - 38. Krajowa Konwencja włoskiej Odnowy w Duchu Świętym, Rzym