W dniach 13.06. i 14.06. 2015 r. mieliśmy radość przeżywania Dnia Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Jubileuszu XXX-lecia Grupy „Nazaret” przy parafii pw. Świętej Rodziny w Pile. Radość tym większą, iż jest to jedna ze starszych wspólnot w parafii, która modli się nieprzerwanie od 1985 r., czyli od momentu jej zawiązania przez ks. Stanisława Styrnę, po odbyciu seminariów i przeżyciu w Rokitnie Chrztu w Duchu Świętym. Aktualnie grupa liczy sobie ok.150 osób, z czego 14 jest uczestnikami przyjęcia łask Pięćdziesiątnicy Paschalnej właśnie w Rokitnie, wraz z ks. Styrną w dn.15.06.1985r. Obecnie liderem grupy „Nazaret” jest Irena Baczyńska. Dzień Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym i XXX-lecia Grupy „Nazaret” przywitał nas pięknym słońcem, które zapewniła nam Maryja w Święto Swojego Niepokalanego Serca. Atmosfera podniosłości ale i radości, ostatnie prace i delikatne napięcie towarzyszyły tuż przed rozpoczęciem uroczystości. Od godz.14-tej liderka Irena Baczyńska witała mniej i bardziej liczne delegacje Grup Odnowy w Duchu Świętym, które zjechały się z różnych stron diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, by wspólnie przeżywać z nami ten dzień. O godz.15-tej nastąpiło powitanie i zawiązanie wspólnoty, a uroczystości rozpoczęły się pięknie odśpiewaną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ks. Bogusław Fortuński – diecezjalny koordynator Grup Odnowy w Duchu Świętym, po modlitwie witał i przedstawiał poszczególne grupy, które przybyły z Kołobrzegu, Słupska, Białogardu, Miastka, Koszalina, Szczecinka, Wałcza, Trzcianki, Wielenia, Drawska Pomorskiego i Złocieńca. Po przedstawieniu Grup nastąpiła modlitwa uwielbienia, która przerodziła się w piękną melodię samego Ducha Świętego, co jest chyba jednym z piękniejszych elementów modlitwy charyzmatycznej. Był też taniec i śpiew. Następnie krótką konferencję wygłosił nasz opiekun ks. Piotr Grzymała wprowadzając nas do pracy w grupach. Czas dzielenia był ograniczony, bo na wszystkich czekał już przygotowany poczęstunek. Był ciepły bigos, chleb ze smalcem, ciasto, kawa i napoje. Czas posiłku przebiegał w atmosferze radosnego spotkania z innymi, poznawania się, rozmów i wymiany zdań, dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Nie mogło także zabraknąć momentu, w którym przybyłe delegacje na ręce naszej liderki Ireny i ks. Piotra złożyły piękne życzenia i drobne upominki z okazji naszego jubileuszu. Kulminacyjnym momentem  Dnia Jedności była oczywiście Eucharystia z piękną oprawą muzyczną liturgii i dbałością o każdy jej szczegół, podczas której modliliśmy się o jedność. Homilię wygłosił ks. Bogusław Fortuński zwracając naszą uwagę na ogromną potrzebę budowania jedności zarówno w naszych wspólnotach, ale także poza nimi; w miejscach naszego życia i pracy, poprzez przyjmowane postawy, wypowiadane opinie i słowa. Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się wszyscy do miasta, na Wieczór Chwały,  na Plac Zwycięstwa pod pomnik Jana Pawła II, by tam w atmosferze radości, śpiewem, tańcem i modlitwą uwielbiać Pana Boga. Bardzo ważnym momentem tego wieczoru była modlitwa za miasto i jego mieszkańców. Wiele uniesionych rąk modlących się osób, zwracających się ku kolejnym stronom miasta, by je omodlić, i towarzyszący temu wyraźny powiew wiatru świadczący o obecności Ducha Świętego naprawdę na wielu zrobił wrażenie i pozostawił niezatarte wspomnienie tego wieczoru. Znamienne jest także słowo z Ewangelii według św. Jana (J 4, 46-54) dane kapłanowi w czasie prowadzenia i trwania modlitwy, które mówi o dokonaniu przez Jezusa kolejnego cudu w Galilei, kiedy człowiek uwierzył słowu, które Jezus do niego wypowiedział. Zapadał już zmierzch, kiedy nasi goście rozjeżdżali się do domów mając przed sobą kilka godzin drogi powrotnej. A my, po uporządkowaniu tego, co konieczne, pełni wrażeń, ubogaceni, zmęczeni, wracaliśmy do siebie, by jutro świętować dalej nasz jubileusz.

Paulina z Piły