Dziękuję Panu za to spotkanie, za modlitwę wszystkich w Oratorium, spotkanie w grupie dzielenia, ale szczególnie poruszyła mnie modlitwa prowadzona na placu przy pomniku św. Jana Pawła II, za całą Piłę i błogosławieństwo dla jej mieszkańców, które poprowadził ks. Piotr Grzymała, opiekun Odnowy w Duchu Św. NAZARET w Pile. Duch Święty postawił też na mojej drodze siostry z Grupy Nazaret z Piły, które powiedziały świadectwo, jak tworzyła się i wzrastała diakonia muzyczna, która tak pięknie prowadziła całe spotkanie. To doświadczenie było dla mnie wskazówką i światłem dla naszej wspólnoty i powstającej diakonii muzycznej.   Ten wyjazd, jak każdy inny pozwolił mi poznać bardziej siostry ze wspólnoty, z którymi razem podróżowałam, doświadczyć błogosławieństwa wspólnej modlitwy i śpiewu, dzielenia się, które jest nieocenionym darem. Dzięki tej pielgrzymce jedna z sióstr podjęła wezwanie przystąpienia do diakonii muzycznej. Chwała Panu!

 

Jadwiga ze Słupska