logo-ods-dkk

         W sobotę, 11 lipca 2015 r. w Bobolicach odbyło się spotkanie Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, któremu przewodniczył koordynator diecezjalny ks. Bogusław Fortuński.

Spotkanie poświęcone było tożsamości Odnowy Charyzmatycznej, wizji Odnowy diecezjalnej, ożywieniu grup działających w diecezji oraz jedności i współpracy między nimi. Omówiono i podsumowano udział i zaangażowanie Odnowy w ewangelizację środowisk wiejskich oraz III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Skrzatuszu (maj 2015 r.). Podczas dyskusji podpartej Adhortacją apostolską Evangelium Gaudium Papieża Franciszka i spotkaniem Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence, członkowie rady przedstawili swoje stanowiska dotyczące funkcjonowania Grup Odnowy oraz omówili zasady dalszej współpracy i działań poszczególnych diakonii, a także formacji, zarówno liderów jak i animatorów. Ustalono kalendarz wydarzeń i rekolekcji na 2016 r., oraz tematy na kolejne cykle spotkań w ramach Szkoły Lidera i Animatora.


Słowo Boże towarzyszące spotkaniu Rady Pastoralnej:
Dn 13, 60

(Tym 1, 7; Ps 147, 2-3; 2Kor 6, 6b-18)

Więcej o poszczególnych diakoniach w zakładce DIAKONIE na: https://koszalin.odnowa.org/

Anna Urbanowicz