Zapraszamy członków, sympatyków i przyjaciół Odnowy w Duchu Świętym z rodzinami
na Dzień Jedności i XXX-lecie Grupy Maryja z Połczyna Zdroju.
Tematem Dnia będzie Wstawiennictwo i uwielbienie.

Zgłoszenia przez lidera lub bezpośrednio (dla tych spoza Grup Odnowy) do liderki połczyńskiej wspólnoty, Salomei Kobieli (tel.: 603 661 019 lub mailowo: salomea.kobiela@wp.pl).