Niedługo zacznie się październik, miesiąc poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej. Będziemy kierować swoje modlitwy przez ręce Maryi do miłosiernego Boga w naszych kościołach, Grupach, wspólnotach rodzinnych czy innych. Propozycję udziału w swoistej wspólnocie modlącej się w intencji posługujących w naszej diecezji i o nowe powołania kapłańskie skierował do nas ks. Tomasz Tomaszewski – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła oraz Diakonia Modlitwy tegoż Ruchu. Zachęcam do jedności w pięknym dziele.
ks. Bogusław Fortuński – Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
Zgłaszających się do tej modlitwy proszę jedynie o informację zgłoszenia się do Jadwigi Wydziałkowskiej, odpowiedzialnej za naszą Diakonię Modlitwy (mailowo: jawydz@op.pl lub SMSowo: +48 507 139 307).

2015.09.29 - Internetowy Żywy Różaniec Ruchu Światło – Życie
Już od kilku lat Diecezjalna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie proponuje nam na październik modlitwę za posługujących w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskupów, kapłanów, diakonów i kleryków oraz o nowe powołania kapłańskie. Określamy ją jako Internetowy Żywy Różaniec.
 Bardzo gorąco zachęcam do osobistej odpowiedzi na tę naszą oazową inicjatywę oraz do zachęcania innych, zwłaszcza w swoich wspólnotach, ale oczywiście nie tylko. Jeśli nie my, to kto będzie się modlił w tych tak ważnych intencjach?
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.koszalin.oaza.pl/strona/wyswietl/877/internetowy-zywy-rozaniec
Liczę na odzew i serdecznie pozdrawiam.
 W imieniu Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie i własnym
 ks. Tomasz Tomaszewski – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła