O Maryjo, moja dobra Matko, wierna Oblubienico Ducha Świętego wyjednaj mi u Boga Miłości Jego żar i światłość.
Sama przybliż moją biedną duszę do Jego Boskich płomieni, by ją rozpalił miłością,
ożywił jej wiarę i wypełnił doświadczeniem swojej obecności.
Racz mi także wyjednać niezachwianą wierność poruszeniem łaski i jej Boskiemu działaniu.
O Duchu Święty, przez ręce Maryi oddaję się Twojej oczyszczającej i uświęcającej miłości.
Króluj we mnie wraz z Ojcem i Synem. AMEN!