Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej rozpoczęła nowy rok katechetyczno-duszpasterski od kontynuacji formacji liderów i animatorów. Spotkanie w ramach Szkoły Liderów i Animatorów odbyło się 26 września 2015 roku w Szczecinku, w parafii pw. Św. Krzysztofa. Na nowo podjęty został temat komunikacji interpersonalnej. Główną prowadzącą była Pani Halina Łuś – psycholog i liderka Grupy Odnowy w Duchu Świętym „Kanaan” z Piły. W trzech blokach konferencyjnych poruszone zostały kwestie potężnej mocy słowa (Słowo Boga – słowo człowieka – personalistyczna koncepcja człowieka), barier komunikacyjnych oraz magicznych słów w budowaniu siebie i bliźniego. Spotkanie zakończyła wspólna Eucharystia.

Galeria zdjęć: https://koszalin.odnowa.org/?page_id=1167

Konferencje:

Komunikacja interpersonalna cz. 1 – https://www.youtube.com/watch?v=a08gPrZDQAI

Komunikacja interpersonalna cz. 2 – https://www.youtube.com/watch?v=1Yq3eHG7MeA

Komunikacja interpersonalna cz. 3 –  https://www.youtube.com/watch?v=9acuBySl4SU