W sobotę, 28 listopada 2015 r. w Bobolicach odbyło się drugie w tym roku spotkanie Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, któremu przewodniczył koordynator diecezjalny ks. Bogusław Fortuński.rp1

Podczas spotkania podsumowano i oceniono zadania realizowane w 2015 r.: tj. rekolekcje zimowe i letnie, Dni Jedności, Szkołę Liderów i Animatorów, ewangelizacje oraz realizację wniosków z poprzedniego spotkania Rady Pastoralnej.

Członkowie Rady przedstawili swoje stanowiska dotyczące zadań Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji i Rady Pastoralnej wobec Grup Odnowy oraz omówili dotychczasowe działania poszczególnych diakonii, a także przedstawili propozycje na przyszłość. Poruszono temat współpracy ze SNE z Koszalina. Ustalono kalendarz wydarzeń i rekolekcji na 2016 r., oraz tematy na kolejne cykle spotkań w ramach Szkoły Lidera i Animatora.

Słowo Boże towarzyszące spotkaniu Rady Pastoralnej: Oz 11, 7-9 rp2

Beata Oleksiewicz