Jezus

Celem formacji jest bym był jak JEZUS!

Formacja nie jest (tylko):
– informacją, która gromadzona jest na poziomie intelektu i potem wpływa na emocje (nie: „wiem” * „rozumiem” * „zachwycam się” * „pochwalam” * „utożsamiam się” * „jaki jestem wielki!”)
– przeżyciem estetycznym, emocjonalnym, przenoszeniem dobrych chęci na fakty („to dotknęło moich uczuć” * „czuję się dobrze” * „czuję się rozumiany”…)
– nauczeniem się „techniki” prowadzenia spotkań, małej grupy, gestów, formułek.

Formacja to:
– stały sposób myślenia ewangelicznego
– stały sposób reagowania uczuciowego
– dar Łaski, Ducha Świętego i moja z Nim współpraca

Formacja wymaga:
– czasu (życie ukryte)
– stałego otwarcia się na Ducha Świętego
– wysiłku, ćwiczeń, powtarzania, cierpliwości

W pierwszej fazie formacji więcej jest naszej czynnej współpracy, a w drugiej fazie więcej „biernego” pozwalania, aby Duch Święty formował, oczyszczał, oświecał.

Wzorem w tym względzie może być Maryja:
– tak: gdy jako dziecko poświęcona Bogu
– tak: gdy poślubiona Józefowi
– tak: przyjęcie Bożego macierzyństwa podczas Zwiastowania
– tak: dziewica w małżeństwie
– tak: Matka ludzi-Kościoła pod krzyżem

W formacji (formacji do miłości) pomaga stałe, długie obcowanie z Tym, kto formuje, kocha.
Odbywa się to w Słowie Bożym, sakramentach, adoracji, w cierpiącym człowieku.

Inne kryteria człowieka uformowanego:
– jak Jezus dojrzały w człowieczeństwie, harmonijny
– wolny w dawaniu siebie do miłowania, służby, ewangelizacji
– modlitwa, jednoczenie się z Duchem Świętym – Miłością Oblubieńczą

Zagrożenia w formacji:
– zniechęcenie (bo na początku lepiej niż po wielu latach; to też jest potrzebne)
– zmiana rozeznanej drogi
– ataki Złego, lęki, poczucie bezsensu, „presja Paschy” (nie happyend ludzki, lecz happyend eschatologiczny)

Trzeba wytrwać, aż zdroje wody żywej wypłyną dla innych, Kościoła. Inaczej będziemy jak zbutwiały pas, rozbite naczynie (Jer 13).
Nie wystarczy zatrzymać się na Starym Przymierzu (10 przykazań) + ewangelizacja. Celem ma być Prawo 8 błogosławieństw (zastanów się, które błogosławieństwo jest Ci bliskie?).

Historia zbawienia jest historią formacji (Noe, Abram-Abraham, Mojżesz – JEZUS).
Stare Przymierze – bądźcie ludźmi (w odniesieniu do Boga i człowieka).
Nowe Przymierze – bądźcie doskonali jak Ojciec wasz niebieski (bądźcie dziećmi Bożymi) J 15,12-15.

Moja osobista historia zbawienia zaczęła się od chrztu, kiedy w moim centrum (Ja) zamieszkał Bóg, a cała formacja ma zmieniać moją wolę, mój intelekt, moje uczucia, moje ciało.

 

Nauczanie przygotowane w dużej mierze w oparciu o nauczanie x.Bronisława Mokrzyckiego z rekolekcji ignacjańskich.