Boże Narodzenie 2015

2015.12.20 - Boże Narodzenie 2015 (Dzieciątko)

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał  Syna  swego  Jednorodzonego na

świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu ”.  1J 4,9

„ Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem / … / pozwólmy, by nas poruszyła dobroć Boga. 

– Rok Święty jest nam dany, aby doświadczyć w naszym życiu słodkiego i łagodnego dotyku  przebaczenia  Boga, Jego obecności obok nas i Jego bliskości – szczególnie w chwilach największej potrzeby Papież Franciszek

 

Prośmy Maleńką Miłość by uzupełniała wszelkie braki naszej małej miłości. Pozwólmy sobie na to, by praktykowanie, przeżywanie miłosierdzia stało się naszą codzienną rzeczywistością.

Ciągle upadamy i będziemy upadali jeszcze niejeden raz. Ale Bóg jest cierpliwy i przypomina każdemu z nas: „Wracaj do mnie, w moje otwarte ramiona. Przejdź przez bramę miłości i zaczynaj od nowa!”.

Nie wolno nam tego roku zmarnować – wzywa Ks Bp E. Dajczak

Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości z daru jakim jest Rok Miłosierdzia oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku 2016.

Z darem modlitwy

Koordynatorzy diecezjalni

Odnowy w Duchu Świętym

ks. Bogusław Fortuński i Zoja Meżerycka