plakat_alphaKURS ALPHA W WAŁCZU ZAKOŃCZONY!

Przez 10 tygodni odbywał się w Wałczu w parafii pw. św. Antoniego ewangelizacyjny Kurs Alpha. Zwieńczeniem kursu był udział uczestników oraz ich posługa we mszy św. z modlitwą o uzdrowienie w czwartek, 17 XII 2015. W kursie uczestniczyło 61 osób (z parafii wałeckich i nie tylko), różnorodne posługi pełniło 20 osób, należących do kilku wspólnot i grup przy parafii. Większość posługujących stanowili członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym. Rozeznaliśmy, że Pan zaprasza nas do ewangelizacji i odpowiedzieliśmy na to zaproszenie.

Pan obficie obdarował uczestników i posługujących: jedni i drudzy doświadczają owoców działania Ducha Świętego, objawienia się chwały i mocy Bożej. Nasze serca napełnia wielka radość. Ogromną łaską Pana było odkrywanie w posłudze darów i talentów swoich własnych oraz sióstr i braci. Posługa na kursie to działanie całego zespołu, dlatego mogliśmy uczyć się współpracy zarówno z osobami z naszej grupy, jak i z innych wspólnot.

Jeśli Duch Święty zachęca Was do włączenia się w ewangelizację, odpowiedzcie TAK!


Uwielbiamy Pana w Jego dziele, którego dokonał w sercach ludzkich, w naszym mieście i parafii, uwielbiamy Go w tym, że dał 
nam odwagę podjęcia tak pięknej służby!


Beata Trzmielewska Grupa „Droga Życia” z Wałcza