Po raz kolejny ukazał się kalendarz Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Będzie go można nabyć na zimowych rekolekcjach w koszalińskim CEFie lub bezpośrednio u ks. Bogusława Fortuńskiego (tel.: 609 849 073 lub  bofortuna@interia.pl). Znajdziecie w nim jak zwykle, aktualne zdjęcia wspólnot z naszej diecezji oraz terminy zaplanowanych na 2016 rok rekolekcji, szkoleń i wydarzeń. Cena kalendarza to 10 zł, a dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją wszelkich odnowowych inicjatyw, między innymi rekolekcji.

11999132_745726998888808_797893547_o