W dniach 22-23 czerwca br. W Magdalence k. Warszawy miało miejsce spotkanie ok. 50 osób duchownych i świeckich odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu św. z 39 diecezji, którzy są w koordynacji krajowej.

Tematem było podsumowanie tegorocznego Kongresu Odnowy w Częstochowie i spojrzenie w przyszłość.

W części informacyjno-organizacyjnej:

  • ks. M. Mik przewodniczący KZK zapowiedział realizację internetowego projektu Szkoły Lidera w formie 20 wideokonferencji. Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie formacji liderów grup modlitewnych oraz ujednolicenie i uporządkowanie nauczania na temat posługiwania liderów
  • omówiony został plan działania młodych w Odnowie przez przedstawicielkę nowopowstałego zespołu młodych ewangelizatorów, którego celem jest pozyskanie serc młodych ludzi dla Dobrej Nowiny oraz zorganizowanie formacji dla młodych liderów i animatorów. Potrzebna jest pomoc „młodych” i „starszych” członków Odnowy, aby formować młodych liderów
  • ks. W. Nowacki polski przedstawiciel ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) podał informację o najbliższych inicjatywach organizacji, tj. 12-14.09.2014r. w Budapeszcie odbędzie się konferencja dot. pojednania; w 2015 r. konferencja „Nowa nadzieja, światło dla Europy”; jednotygodniowe kursy dla liderów w Polsce odbędą się w 2016 r., w tym roku jest miesięczny kurs dla liderów w Rzymie, który tradycyjnie odbywa się co 2 lata
  • dziennikarz TVN, p. M. Nowicki przedstawił prezentację multimedialną pt.”Od Lublina do Izabelina-początek Odnowy w Duchu św.”, która przygotowana została w oparciu o dotychczas zebrane materiały o początkach Odnowy w Polsce od 1978 roku; generalnie brak jest opracowań i dlatego potrzebna jest rekonstrukcja na podstawie źródeł, tj. ustnych wspomnień, wywiadów, spisanych relacji, dokumentacji. Kontakt dla tych, którzy mieliby cenne wiadomości na temat tych początków do przekazania: M.M. Nowiccy tel.502 555 212, otwock2@gmail.com
  • wyznaczone zostały terminy przyszłorocznych spotkań KZK: 8-9.02.2014 r. oraz 28-29.06.2014 r., podczas którego odbędą się wybory nowej Rady
  • uzupełniony został skład obecnej Rady KZK o nowego członka, w związku z rezygnacją o. R. Recława.

W ramach podsumowania Kongresu podane zostało rozliczenie finansowe tego wydarzenia (wydatki 185 tys., wpływy 230 tys., zostało 45 tys.) oraz koordynatorzy w grupach dzielenia podzielili się spostrzeżeniami co do organizacji, nauczania i posługi zespołu muzycznego. Swoje uwagi spisali ku refleksji Rady KZK.

Przedstawiciele z każdej diecezji mogli przedstawić hasłowo swoje bolączki i radości Odnowy a następnie po adoracji Najświętszego Sakramentu spisali słowo profetyczne dot. tematyki przyszłorocznego czuwania w Częstochowie.

Część refleksyjno-dyskusyjną spotkania nt. „Identyfikacja polskiej Odnowy z KZK” poprowadził D. Jeziorny, były członek ICCRS. Podzielił się m.in. swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami dot. funkcjonowania zespołu koordynatorów i podejmowanych dzieł.

Jadwiga Wydziałkowska