Aby ewangelizować… to temat tegorocznych zimowych rekolekcji, które od lat niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a i w tym roku zgromadziły ponad 150 osób ze wszystkich grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej diecezji. Przygotował i poprowadził je dla nas kapucyn o. Waldemar Korba wraz z wałecką grupą „Droga Życia” działającą przy parafii pw. św. Antoniego, której jest opiekunem.

 

Rekolekcje rozpoczęły się zawiązaniem wspólnoty, Eucharystią (najważniejszym wydarzeniem każdego dnia) i modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Na nowo napełnieni Duchem Świętym, jak w Dniu Pięćdziesiątnicy, wszyscy poczuli w sobie szczególną moc „(…) mówili też językami i prorokowali”.

 
Kolejnego dnia, zgromadzeni na Słowo Pana, w małych grupach, wsłuchując się w Jego głos, czytaliśmy i rozważaliśmy Słowo Boże. Ojciec Waldemar przypomniał nam jakie to ważne, bo Ono nas prowadzi i nadaje właściwy kierunek naszym działaniom, gdy staje się żywe w naszych sercach. Zachęcał również do zaangażowania w różne dzieła, akcje i życie wspólnoty wszystkich jej członków, bo każdy dzięki otrzymanym darom jest wyjątkowy i niezastąpiony w swojej funkcji. Czasami są to wyjątkowe zdolności, a innym razem niepozorne, zwyczajne posługi. Wszystkie są jednakowo ważne i ubogacają wspólnotę.
 
Swoim świadectwem podzieliły się z nami Jola Bauer – liderka Grupy „Droga Życia” z Wałcza i Beata Trzmielewska – odpowiedzialna za diecezjalną diakonię ewangelizacyjną. Podkreślając, potrzebę stałego rozeznawania do czego Pan powołuje nasze wspólnoty, oraz otwarcie na prowadzenie i działanie Ducha Świętego. Zaangażowanie nawet w najmniejsze dzieła i ewangelizacja poprzez działania w naszych parafiach.
 
Rekolekcje zakończyła modlitwa nad i za poszczególne Grupy z naszej diecezji. Były konkretne wskazówki, obrazy i słowa poznania poparte fragmentami Pisma Świętego.
 

A więc posłani… aby ewangelizować… „idą zebrani ze wschodu i zachodu na słowo Świętego, ciesząc się chwałą Boga” (Ba 4, 37) pamiętajmy, że Duch Święty udziela swoich darów komu chce, kiedy chce i jak chce. Na dar nie można zasłużyć, to łaska darmo dana. Udzielona z miłości, w duchu miłości powinna być wykorzystywana. Tylko wtedy obdarowany charyzmatem będzie nim naprawdę dobrze służył wspólnocie.


Anna Urbanowicz 

 

Galeria zdjęć: https://koszalin.odnowa.org/?page_id=1167

Gość Niedzielny: https://koszalin.gosc.pl/doc/2987048.Wiara-nie-tylko-dla-siebie