Zachęcamy, aby piątek, 18 marca, przeżyć jako DZIEŃ POKUTNY, który będzie czasem przebłagania za grzechy oraz zaniedbania naszego narodu (w tym zaniedbania w ewangelizowaniu) na przestrzeni wieków, począwszy od chwili otrzymania łaski chrztu. Dzień ten niech będzie zanurzeniem Ojczyzny w oceanie Bożego Miłosierdzia.images

Zachęcamy, aby w miarę możliwości w tym dniu uczestniczyć we Mszy Świętej, podjąć modlitwę (np.: różaniec, koronka, inne modlitwy) oraz zachęcamy do umartwienia (np. rezygnacja z ulubionej potrawy, z oglądania telewizji, ze słuchania radia, post i inne formy).