Rekolekcje Odnowy w D. Św. luty 2014r. (plakat) (599x800)Kiedy otwieramy Słowo Boże, od pierwszych stron objawieniu Boga i Jego miłości, towarzyszą aniołowie. Od Księgo Rodzaju aż po Apokalipsę jest ich całe mnóstwo… Jest wiele sytuacji w historii zbawienia kiedy człowiek w dialogu z Niebieskim Posłańcem zmienia punkt widzenia, odmienia swoje serce, zgadza się na palny Boże, ale także czuje się zmieszany, zdenerwowany, staje się niedowiarkiem a nawet ucieka… Zawsze jednak Bóg posyła człowiekowi takiego Anioła, jakiego nam potrzeba na dany czas, abyśmy daną chwilę czy sytuację mogli przeżyć zgodnie z Jego wolą.

Anselm Grun w jednej ze swoich książek napisał: „Gdy dookoła panuje ciemność, Boży anioł pokazuje nam dokąd powinniśmy zmierzać. Jest dla nas drogowskazem, kiedy tracimy orientację na naszej drodze. Podtrzymuje nas, gdy potykamy się lub upadamy. Wiara w to, że Bóg zsyła anioła odpowiedniego do trudnej sytuacji, którą akurat przeżywamy, obdarza nas wewnętrzną pewnością, że nasze życie będzie szczęśliwe i nie znajdziemy się w sytuacji z której nie ma wyjścia. Aniołowie prowadzą nas do wciąż nowych zakamarków naszej duszy, aby otwierając nas na drzemiące tam zdolności, przezwyciężyć każdą sytuacje we właściwy sposób ”.

Choć plakat wygląda troszkę jak z obrazka dla dzieci (tego anioła namalowało dziecko z oazy) to w czasie rekolekcji spojrzymy w głąb Słowa Bożego, szczególnie na te sytuacje, gdzie Bóg objawia się przez Aniołów. Postaramy się posłuchać, co Pan Bóg mówi do nas dziś przez te wydarzenia zapisane na kartach Biblii i zastanowimy się jak konkretnie wprowadzić „słowo w czyn” w naszym życiu duchowym.

Zapraszam serdecznie. Br. Rafał kapucyn.

Zgłoszenia przez lidera do p. Koordynator – Zoji.