Wielkanoc   2016

Wielkanoc 2016 r.Weselcie  się  już zastępy  aniołów  w niebie,

weselcie się, słudzy Boga…

Cały kosmos słyszy w tę Wielką Noc pieśń radości.

Życie jest silniejsze niż śmierć,

prawda  zwycięża  kłamstwo,

ostatnie słowo należy do Miłości…”

 

 

Pozostań z nami, wieczne Światło, na Twą obecność otwórz serca. Niech wiara, pokój i nadzieja, napełnią dusze Twoich uczniów, by mogli głosić wobec świata, że powróciłeś w blasku chwały (wielkanocny Hymn z Nieszporów).

Prośmy Pana życia, aby obudził w nas pragnienie świadectwa, otwartości na dary Ducha Świętego. Ta otwartość niech sprawi, że na wzór naszego Mistrza i  Pana staniemy się bogaci w miłosierdzie.

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy (Papież Franciszek).

«Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy» (por. Ps 118)

Z darem modlitwy

Koordynatorzy Diecezjalni Odnowy w Duchu Świętym

Ks. Bogusław Fortuński i Zoja  Meżerycka