W adhortacji apostolskiej o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie Christifideles laici św. Jan Paweł II napisał: „Sprawą pierwszej wagi jest uznanie wolności zrzeszania się świeckich w Kościele. Wolność ta jest autentycznym prawem, które nie jest jakiegoś rodzaju ‘ustępstwem’ ze strony władzy, ale wywodzi się z Chrztu, jako z sakramentu, który wzywa świeckich do aktywnego udziału w komunii i w misji Kościoła” (nr 29).

Poprzedni, IX Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich odbył się w Koszalinie 18 maja 2012 roku, przy okazji obchodów 40-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Mimo że nie upłynęło od niego jeszcze pięć lat, to w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 10 czerwca 2016 roku odbędzie się kolejny, X Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Tym razem zostanie zorganizowany w Kołobrzegu, czyli w miejscu początków zbawczej misja Kościoła na terenie naszej diecezji.

Celem Kongresu jest to, co św. Jan Paweł II wyraził w zakończeniu adhortacji Christifideles laici: „Żywe poczucie kościelnej komunii, będące darem Ducha Świętego, który także domaga się od naszej wolności udzielenia odpowiedzi, wyda swój cenny owoc w postaci harmonijnego uznania w ‘jednym i katolickim’ Kościele wartości bogactwa powołań i warunków życiowych, charyzmatów, posług, zadań i odpowiedzialności, a także podejmowanej z większym przekonaniem i bardziej zdecydowanej współpracy między grupami, stowarzyszeniami i ruchami katolików świeckich, prowadzącej do solidarnego realizowania wspólnej zbawczej misji Kościoła. Już sama w sobie komunia ta jest pierwszym wielkim znakiem obecności Chrystusa Zbawiciela w świecie. Równocześnie zaś pobudza ona do bezpośredniej działalności apostolskiej i misyjnej Kościoła i jej sprzyja” (nr 64).

X Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, poprzez doświadczenie bycia razem, które najpełniej wyrazi się w Eucharystii, ma się więc stać zachętą do wspólnego głoszenia Ewangelii. Wpisuje się on również w przygotowanie do drugiego synodu naszej diecezji, którego zadaniem będzie usłyszenie tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, oraz rozpoznanie dróg, którymi Bóg chce nas prowadzić we współczesnym świecie.

Zgłoszenia udziału w Kongresie należy kierować do liderów i osób odpowiedzialnych za istniejące w naszej diecezji katolickie ruchy (osoby z Odnowy w Duchu Świętym proszę zgłaszać przez lidera Grupy do 30 maja do Koordynatora, p. Zoji Meżeryckiej – tel.: 695 702 739 lub zojamezerycka@wp.pl), stowarzyszenia i wspólnoty. Oni następnie przekażą je do wydziału duszpasterskiego kurii biskupiej w Koszalinie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2016 r. Do wydziału duszpasterskiego można także zgłaszać zapotrzebowanie noclegów dla osób, które chcą zostać na diecezjalne uroczystości w sobotę 11 czerwca.

  

Program:

16:30  spotkanie na Skwerze Pionierów

17:00  zawiązanie wspólnoty

przejście do bazyliki

18:15  katecheza: „Jak budować komunię w Kościele?” – ks. dr Wojciech Wójtowicz

18:45  nabożeństwo pokutne – bp Edward Dajczak

wystawienie Najświętszego Sakramentu

spowiedź święta

20:00  posiłek

21:00  przygotowanie do Eucharystii

EUC
HARYSTIA – bp Edward Dajczak