„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drewno i przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy,
lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Dziękujemy księdzu za wszelkie dobro i budowanie wśród nas jedności. Za zaangażowanie, pomoc i życzliwość. Za cierpliwe
i wytrwałe kształtowanie naszych postaw i sumień. Za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary poprzez głoszone słowo
i radosną obecność. Za odkrywanie przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.
Za bycie kapłanem, który potrafi zachwycać się Bogiem i który budzi ten sam zachwyt w innych. Niech dobry Bóg obdarza księdza obfitością swoich łask, zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Z darem modlitwy…

11216510_698645043597004_6289875031477081361_o kopia