W dniach 28-29 maja 2016 roku w koszalińskim CEF-ie odbyły się warsztaty pt. „Uwielbienie muzyką”, które zgromadziły 24 osoby z Odnowy w Duchu Świętym z różnych miast naszej diecezji zajmujących się diakonią muzyczną oraz 5 osób z koszalińskiej wspólnoty Charyzmatycznej Dom Ojca. Warsztaty zostały poprowadzone prze Paulinę Ambroziak i Damiana Dekowskiego, którzy przypomnieli wszystkim jak powinna wyglądać prawdziwa służba muzyczna w XXI wieku.  Uczestnicy mogli również dowiedzieć się jakie są cechy dobrego zespołu uwielbienia i jakich błędów należy unikać, aby osiągnąć prawdziwy cel diakonii muzycznej – zbliżanie ludzi do Boga.  Paulina i Damian kilka razy podkreślali jak ważna jest jedność w grupie oraz pokora każdego jej członka. Zachęcali do rozwoju swoich umiejętności, do twórczości w działaniu. Prowadzący prosili także, aby  przyjrzeć się swoim motywacjom, a także by porzucić niektóre schematy myślowe, które burzą prawidłowy przebieg uwielbienia.  W trakcie warsztatów było dużo modlitwy, refleksji, uwielbienia Boga w śpiewie. Każdy z uczestników prosił Boga o namaszczenie do tej pięknej służby, a także o napełnienie Duchem Świętym. Niewątpliwie ważnych momentem spotkania była wymiana doświadczeń między uczestnikami i rozwiązywanie problemów dotyczących uwielbienia i muzyki.

Siły duchowe czerpane były z codziennej Eucharystii, której przewodniczył ks. Bogusław Fortuński. Atmosfera spotkania sprzyjała modlitwie i zadumie nad swoim działaniem w diakonii muzycznej. Na pewno każdy uczestnik spotkania wyciągnął bardzo wiele dobrych i cennych rad z tego spotkania, które miejmy nadzieję przełożą się na późniejsze lepsze funkcjonowanie diakonii uwielbiania w ich wspólnotach i parafiach. Ogromne podziękowania należą się Paulinie i Damianowi, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem, a także otwartością serca i ogromną miłością do Boga.

Więcej o prowadzących można się dowiedzieć na stronie https://koszalin.odnowa.org/?p=5265, a obejrzeć galerię zdjęć na https://koszalin.odnowa.org/?dt_gallery=warsztaty-uwielbienie-muzyka-28-29-05-2016-r-cef-koszalin.

Jagoda Malewicz

Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Nadzieja Chwały Bożej” z Bobolic