Ewangelizacja!!!
975358_8qGS_20z20Jezusem20plakat_2016201_7
Katolicy, Chrześcijanie jakie jest nasze powołanie?!

Każdego dnia otwieramy się na działanie Boga, zapraszamy Go do naszej codzienności. Jednak czy to wystarczy? Św. Jakub pisze w swoim liście „Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków”.

Co czynię, aby rozszerzało się Królestwo Boże… nadchodzi wspaniały czas, aby głosić, że Jezus żyje i działa w życiu każdego z nas!

Jak co roku w Kołobrzegu w dniach 22-24.07.2016r. będą odbywały się koncerty muzyki techno – Sunrise. Jest to wspaniała okazja by ludziom, którzy na niego przyjeżdżają opowiedzieć o Jezusie. O tym, że On chce być obecny w każdym momencie naszego życia i bardzo chętnie będzie uczestniczył w naszych wakacyjnych planach. Niektórzy z uczestników festiwalu znają Jezusa, ale wielu z nich o Nim zapomniało. Potrzebują się dowiedzieć, że Bóg nie jakiś daleki, obcy, ale Żywy i Kochający! I to jest zadanie dla nas! By iść i głosić im Dobrą Nowinę,

Przygotują nas do tego dni skupienia, które odbędą się w Kołobrzegu od 20.07.2016 r. Nie szukajmy uzasadnień, dlaczego nie mogę albo, że się do tego nie nadaję. Zapewniam Cię, że Duch Święty będzie nam w tym pomagał.

Zgłoś się, niech przez Ciebie, Twoją modlitwę, Twój śpiew, Twój taniec Bóg mówi do innych.

Wspaniały czas ewangelizacji czas zacząć!!!!!!

Hasłem tegorocznej „Przystani z Jezusem” są słowa z księgi Izajasza:

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę.
Posłał mnie, abym opatrzył rany złamanych na duchu, abym ogłosił więźniom wyzwolenie,
a zniewolonych uczynił wolnymi, abym ogłosił rok łaski od Pana.

Tym, który wybiera do głoszenia Ewangelii jest Zmartwychwstały Jezus. To On posyła każdemu ochrzczonemu Swojego Świętego Ducha. Namaszczenie, to potwierdzenie wyboru oraz napełnienie wszelkimi darami do wypełnienia misji. Wraz z przyjściem Ducha Świętego i objawieniem się w chrześcijaninie charyzmatów, natychmiast pojawia się powołanie. I to nie jest zwykłe powołanie. Co znaczy być posłanym? To oznacza, że Bóg wybrał mnie od łona matki na to, bym w tym świecie wypełnił konkretne zadanie. On mnie zna i to całkowicie. Wie o tym, co umiem i jakie są moje talenty, ale zna także moje braki. I co? I wiedząc to wszystko On mnie posyła do tego „świata”, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). Bóg chce, byśmy napełnieni Jego mocą szli do braci i sióstr z dobrą nowiną. A jaka jest dobra nowina?

Opatrzyć rany złamanych na duchu – Wiele razy w czasie ewangelizacji Bóg stawiał nam na drodze ludzi poranionych duchowo. Byli tak słabi, że nawet nie widzieli możliwości, by coś się mogło zmienić w ich życiu. Gdy głosiliśmy im Jezusa widzieliśmy jak Bóg przychodzi ze swoją miłością i dotyka ich ran lecząc je. Widzieliśmy jak uzdrowieni Jego mocą przyjmują Zbawienie jakie daje Jezus.

Ogłosić więźniom wyzwolenieKu wolności wyswobodził nas Chrystus. (Ga 5,1). Głosząc Jezusa wielu ludzi pyta nas o nasz styl życia z Bogiem w Jego Kościele. Czy można iść za Bogiem odrzucając grzech, czy można być z Bogiem szczęśliwym? Wiele razy ograniczeniem są nasze schematy myślenia, postępowania, nie uzdrowiona przeszłość, która nam nie pozwala cieszyć się codziennością. W wolności jaką ofiaruje nam Jezus świat widzi się w innych barwach, „ Bożymi” oczyma i świadomości syna i córki Boga. Królewskiego dziedzica.

Zniewolonych uczynić wolnymi – Bóg pragnie dla nas szczęścia. On który stworzył nas z miłości nie chce, by Jego dzieci żyły zniewolone. Czymkolwiek. On chce naszego rozwoju, życia pasjami, rozwijania talentów, by każdy dzień był uwielbieniem Boga i tańcem radości nawet wśród cierpienia. Jego Krzyż i Zbawienie daje nam nowe życie, które jest życiem niezwykłym w Nim.

Ogłosić rok łaski od Pana – Papież Franciszek ogłosił bieżący rok ROKIEM MIŁOSIERDZIA. Bóg chce wylewać zdroje miłosierdzia i łaski, by każdy człowiek, który usłyszy Jego orędzie miłości wiedział, że może do Boga wrócić. Czas, by zanieść tę nowinę naszym braciom i siostrom.

To jest Boski plan dla każdego człowieka. Bóg chce, by był on zrealizowany. Dołącz do nas, by głosić Jezusa Zmartwychwstałego braciom i siostrom w czasie festiwalu Sunrise w Kołobrzegu. Nie przegap szansy, by głosić Jezusa i stań się ewangelizatorem w służbie Bożego Królestwa.

20.00 – Kolacja

21:00 – Eucharystia i zawiązanie wspólnoty

Czwartek

Dzień skupienia

Piątek

Przygotowanie do ewaneglizacji

13.30 – Przerwa obiadowa

15.00 – Ewangelizacja

Sobota – niedziela

Ewangelizacja

Zakończenie w niedziele wspólną Eucharystią i obiadem o godz. 12:00 


Przydatne linki:

– Zapisy: https://kochaj.my/zapisy/przystan-z-jezusem-2016
– Procedura zapisów: https://przystanzjezusem.pl/zapisy/procedura-zapisow
– Regulamin uczestnictwa w Przystani z Jezusem 2016: https://przystanzjezusem.pl/zapisy/regulamin-uczestnictwa
 Regulamin zapisów: https://przystanzjezusem.pl/zapisy/regulamin-zapisow

ŹRÓDŁO: www.przystanzjezusem.pl