„Wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Aby usłyszeć Słowa Życia warto przybyć w dniach od 14 do 17 sierpnia do parafii Świętej Rodziny w Pile. Już po raz kolejny niepowtarzalna szansa na wspaniałe przeżycia duchowe oraz głębokie doświadczenie słów, które mówi do nas Bóg. Warto znaleźć czas, mimo że długi weekend kusi innymi propozycjami na to, by wziąć udział w całych rekolekcjach, które wygłosi dla nas ojciec Jose Maniparambil. Wspaniały biblista, niezwykły mówca i wielki przyjaciel Boga powie do nas w tym roku to, co Bóg zawarł w Ewangelii wg św. Jana. Mogłoby się wydawać, że to najtrudniejsza w lekturze Ewangelia. Jestem jednak przekonana, że trud jej zrozumienia dzięki ojcu Jose po wielokroć będzie wynagrodzony przez zmianę myślenia i podejścia do codziennych zmagań już w trakcie i po rekolekcjach.
Proszę Boga, by otworzył serce każdego, by było nas tak wielu, żeby konferencje musiały odbywać się w ogromnej sali.
Zapraszamy do zapisów na stronie: www.rekolekcje.pila.pl

 

Marta Woźniak-Hoffmann
IMG_2319

Zapisy Internetowe: https://swietarodzina.pila.pl/rekolekcje/internetowe-zapisy-na-rekolekcje/

Więcej na: https://www.rekolekcje.pila.pl/