W sobotę 25 czerwca 2016 r. grupa Odnowy KANA świętowała jubileusz 20-lecia swojego istnienia przy parafii pw. M. M. Kolbe w Słupsku.

Cieszyliśmy się, że podczas uroczystej, dziękczynnej Mszy św., celebrowanej przez ks. Bogusława Fortuńskiego, koordynatora diecezjalnego Odnowy, ks. Piotra Domarosa, który był z nami do grudnia 2014 r. i  ks. Tomasza Kędzierskiego, naszego obecnego opiekuna,  byli z nami członkowie grupy Odnowy Święta Rodzina ze Słupska i grupy Nadzieja Chwały Bożej z Bobolic.

Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wspólnoty i za wszystkie osoby, które w czasie minionych 20 lat przychodziły na nasze spotkania, za nasze wzajemne relacje, przyjaźnie, wspólną modlitwę i działania. Dziękowaliśmy za wszystkie przemiany w naszych sercach, za łaski rozlewane w naszej codzienności, za nawrócenia, za pociechę i nadzieję.

Mamy głębokie poczucie, że to nie nasza zasługa… Dlatego nieustannie prosimy Ducha Świętego o Jego prowadzenie i uzdolnienie naszych serc do wypełnienia polecenia Maryi: „…Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5.

Kana to miejsce radosnego świętowania. I takie też było nasze wspólne spotkanie i biesiadowanie po Eucharystii. Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami!

Małgorzata Kowalczyk – Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Kana” ze Słupska

https://koszalin.odnowa.org/?dt_gallery=xx-lecie-grupy-odnowy-w-duchu-swietym-kana-ze-slupska-25-06-2016-r