Dzień Jedności Odnowy - Białogard, 12.04.2014r.Prośba za przyszły Kościół: „aby wszyscy  stanowili jedno”

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

AU
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».”
/J 17,20-26/

Ten tekst modlitwy arcykapłańskiej Jezusa jest nam dobrze znany. Jest piękny i bogaty w treść, ale i wymagający. Zaprasza nas do zakorzeniania się w Jezusie, w Trójcy Świętej i Jego miłości, aby stanowiąc jedność świadczyć o Nim we współczesnym świecie. Czy stać mnie na odmowę takiemu wyzwaniu?! Czy może mnie zabraknąć na takim spotkaniu?!

Zapraszamy na Dzień Jedności 
oraz dziękczynienie za 5 lat istnienia Grupy Dzieci Boże
w parafii mariackiej w Białogardzie
12 kwietnia 2014 roku (sobota).
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” (J 17, 21)

W programie spotkania (szczegóły w późniejszym terminie) przewidziana uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwy uwielbienia i wstawiennicze oraz posiłek i ważne informacje.

Do zobaczenia w kościele Narodzenia NMP w Białogardzie.