Po raz kolejny ukazał się kalendarz Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Będzie go można nabyć już 8 października, podczas Dnia Jedności, który odbędzie się w Koszalinie, w parafii Ducha Świętego, przy ul. Staszica 38 lub bezpośrednio u ks. Bogusława Fortuńskiego (tel.: 609 849 073 lub  bofortuna@interia.pl). Znajdziecie w nim jak zwykle, aktualne zdjęcia wspólnot z naszej diecezji oraz terminy zaplanowanych na 2017 rok rekolekcji, szkoleń i wydarzeń. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją wszelkich odnowowych inicjatyw.

Anna Urbanowicz – Diakonia Informacyjno-Medialna

collage