Przygotowanie do posługi miłości

W niedzielę, 17 listopada 2013 roku w domu parafialnym przy katedrze w Koszalinie odbyły się Konferencje na temat modlitwy wstawienniczej zorganizowane przez Odnowę w Duchu Świętym.

Na spotkanie przybyli z różnych miejscowości naszej diecezji członkowie wspólnot Odnowy Charyzmatycznej, Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Wspólnoty Emmanuel. W sumie było ponad 110 osób. Modlitwa oraz konferencje wygłoszone przez  księdza Radosława Siwińskiego (egzorcysty posługującego w Domu Miłosierdzia w Koszalinie) i księdza Bogusława Fortuńskiego (Koordynatora Diecezjalnego Odnowy w Duchu Świętym) miały na celu formację osób posługujących modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, bądź też przygotowanie do podjęcia takiej posługi. Jest ona bardzo ważna, jeśli chodzi o grupy Odnowy w Duchu Świętym, stanowi konkretną pomoc proponowaną przez Kościół ludziom chorym, poranionym, przeżywającym różne problemy i kryzysy. Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą pełnią szczególną posługę miłości, uczestniczą w dziele objawiania człowiekowi miłosiernej miłości Bożej, dlatego bardzo istotna jest ich osobista formacja.