W sobotę, 14 grudnia 2013 roku w Szczecinku odbyło się spotkanie diecezjalnej Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym. W spotkaniu uczestniczyli: koordynator diecezjalny, ksiądz Bogusław Fortuński, Zoja Meżerycka – świecki koordynator diecezjalny, Jadwiga Wydziałkowska, Beata Trzmielewska i Jan Zagrabski. Po wspólnie przeżytej Eucharystii w kościele pw. św. Krzysztofa spotkaliśmy się na modlitwie, dzieleniu się i rozeznawaniu drogi grup Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji.

Poruszyliśmy następujące tematy:

 1. Rekolekcje zimowe oraz letnie w roku 2014.
 2. Dni Jedności i jubileusze grup modlitewnych w diecezji.
 3. Statut Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.
 4. Podsumowanie rekolekcji uzdrowienia wspomnień, które odbyły się latem 2013 roku oraz rozeznawanie, czy kontynuować tego typu rekolekcje w przyszłości.
 5. Treść rocznego sprawozdania poszczególnych grup modlitewnych.
 6. Formacja w Odnowie (warsztaty na temat modlitwy wstawienniczej, warsztaty o posłudze muzycznej, formacja liderów i animatorów).
 7. Nowa strona internetowa Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji.
 8. Składki przekazywane przez grupy.
 9. Informowanie o Odnowie w mediach i w parafiach w kontekście zachęcania nowych osób do przyjścia do grup modlitewnych.
 10. Bieżące sprawy, problemy.
 11. Terminarz na rok 2014.

(bt)