Prowadzenie Seminarium życia w Duchu Świętym (REO)

 1. REO – Instrukcje I Inspiracje (Podręcznik Dla Prowadzących) – Fundacja „Nowa Pięćdziesiątnica”, Lublin
 2. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (Seminarium Życia w Duchu Świętym), Centrum Formacji Odnowy „Wieczernik” w Magdalence.
 3. Józef Kozłowski SJ, Życie w Duchu Świętym, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź.
 4. Cezary Sękalski, Seminarium żywej wiary. Kerygmat dla każdego, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków.
 5. Leon J. Suenens, Chrześcijanin u progu nowego wieku, Wydawnictwo „Serafin”, Kraków.

Formacja osobista

I. Zeszyty wydane przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence:

 1. Boże prowadzenie.
 2. Modlitwa osobista.
 3. Rozeznawanie duchowe.
 4. Wiara, nadzieja i miłość.
 5. Modlić się z mocą.
 6. Niebezpieczeństwa na drodze wiary.
 7. Nie dowierzajcie każdemu duchowi.
 8. Sztuka rozeznawania indywidualnego i wspólnotowego.
 9. Rachunek sumienia i reguły rozeznawania.
 10. Pułapki mocy ciemności, część I, II.
 11. ABC w zmaganiu ze złym duchem, część I, II.
 12. Poszukiwanie woli Bożej.
 13. Uzdrowienie duchowe podstawą wszelkiego uzdrowienia.

II. Książki wydane przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi:

 1. Józef Kozłowski SJ, Duch Święty w działaniu.
 2. Józef Kozłowski SJ, Rozeznanie na drodze wiary.
 3. Józef Kozłowski SJ, Jak rozeznawać w wierze.
 4. Remigiusz Recław SJ, Jezus uzdrawia dziś.
 5. Thomas Forrest CSsR, Jak żyć według Ducha.
 6. Jean Gouvernaire SJ, Życie według ducha.

Wspólnota

Zeszyty wydane przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence:

 1. Spotkanie modlitewne.
 2. Jednomyślni na modlitwie. Przewodnik dla animatorów i uczestników spotkań modlitewnych.
 3. Jak budować bliskie relacje?
 4. Jak budować wspólnotę i jak w niej wzrastać.
 5. Zdrowa wspólnota.
 6. Miłość uzdrawia relacje.
 7. Lepsze porozumienie, lepsze relacje.
 8. Przebaczać 77 razy.
 9. Modlitwa osobista i spotkanie modlitewne.
 10. Konflikty i budowanie jedności.

II. Książki wydane przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi:

 1. Wspólnota i rozeznanie duchowe.
 2. Tadeusz Kotlewski SJ, Uzdrawianie relacji we wspólnocie.

 

Charyzmaty, posługa charyzmatyczna

 1. Zeszyty wydane przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence:
 2. Wyleję Ducha mojego i prorokować będą …
 3. Modlitwa o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne i fizyczne.
 4. Pan Jezus uzdrawia w Kościele.
 5. Odkryj swój charyzmat, część I, II.
 6. Uzdrowienie zranień z przeszłości.
 7. „ … bo nie własną siła człowiek zwycięża”. Praktyka modlitwy wstawienniczej, część I, II.
 8. Inne pozycje książkowe:
 9. Serafino Falvo, Przebudzenie charyzmatów, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź.
 10. Cezary Sękalski, Na chorych ręce kłaść będą. Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie, Wydawnictwo eSPe, Kraków.
 11. Praktyka modlitwy wstawienniczej, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź.

Ewangelizacja

I. Zeszyty wydane przez Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence:

 1. Ewangelizować z mocą.
 2. Jak pozyskiwać naszych bliźnich dla Jezusa Chrystusa.

II. Małgorzata Stuła – Topolska, Jeśli nie my, to kamienie wołać będą!, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa.

Odnowa w Duchu Świętym

 1. Aby lepiej poznać Odnowę w Duchu Świętym, Centrum formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence.
 2. Chrzest w Duchu Świętym. Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Komisja Doktrynalna, Wydawnictwo „Serafin”, Kraków.
 3. Patti Gallagher Mansfield, Jakby nowa Pięćdziesiątnica. Początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa.

Ponadto warto korzystać z artykułów zamieszczanych w Zeszytach Odnowy w Duchu Świętym i Szumie z Nieba.

Opracowała Beata Trzmielewska