10 grudnia 2016 r. w Bobolicach, w deszczowej aurze,  odbyło się kolejne spotkanie Rady Pastoralnej, które rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Mszą Świętą w Kościele Wniebowzięcia NM. Podczas spotkania rozeznawaliśmy „drogę” i formy realizacji zadań Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji oraz Rady Pastoralnej wobec Grup. Dużo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom związanym z formacją oraz ze świętowaniem 50-cio lecia Odnowy, w tym Dni Jedności a zarazem Jubileuszy wspólnot. Podsumowaliśmy realizację zadań oraz działania i funkcjonowanie poszczególnych diakonii. B.O. DIM