Jak droga potrzebuje celu,
życie– bytu,
                                                                            radość – uśmiechu,
                                                                            nadzieja – spełnienia,  
                                                          tak moja miłość nie może istnieć 
                                                                   bez Twego Narodzenia.
                                                      Miłość nas kocha, a idąc za nami,
                                                           uporczywie popycha nas do góry.
                                                                   … bo Bóg jest Miłością. 1 J 4,8

 

      Niech przeżywana na nowo prawda o Bogu, który jest Miłością, będzie dla Nas wszystkich światłem, siłą i drogowskazem w pielgrzymce do nieba.

      Przypatrując się swojemu powołaniu, posłudze i miejscu we wspólnocie, otwierając się na działanie i moc Ducha Świętego odkrywajmy każdego dnia dobroć Boga i Jego Świętą wolę względem nas.

     Niech nieustannie towarzyszy nam Święta Boża Rodzicielka, a Boża Dziecina obficie udziela nam potrzebnych darów.

       Nowonarodzony niech sprawi, aby niebo było stale otwarte nad naszym życiem i naszych bliskich. Niech obdarzy wszelkim potrzebnym błogosławieństwem każdy dzień nadchodzącego 2017 roku.

 

                                                                                       Z darem modlitwy

Koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym

ks .Bogusław Fortuński 

                                                          Zoja Meżerycka