W sobotę, 15 marca 2014 roku w Białogardzie odbyło się spotkanie liderów i księży opiekunów Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, którzy debatowali nad ważnych sprawami dotyczącymi Odnowy w naszej diecezji jak Statut, formacja, Dni Jedności i innymi.

W spotkaniu uczestniczyli: ksiądz koordynator Bogusław Fortuński, Zoja Meżerycka – koordynator świecki, dwóch księży opiekunów Grup, 19 liderów Grup, Beata Trzmielewska – członek Rady Pastoralnej, Sławomir Sosialuk – odpowiedzialny za tworzenie diecezjalnej strony internetowej Odnowy.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą na zawiązanie wspólnoty i Eucharystią. Następnie liderzy dokonali krótkiej prezentacji swoich grup (m.in. liczba osób w grupie, ksiądz opiekun, podejmowane posługi i dzieła). Tę część spotkania podsumował ksiądz Bogusław zachętą do pogłębiania życia duchowego oraz zaangażowania w konkretną służbę.

Następnie ksiądz koordynator przedstawił najważniejsze wydarzenia, sprawy i uwagi dotyczące Odnowy w diecezji:

 1. Informacje po ostatnim spotkaniu KZK w Magdalence.
 2. Spotkania liderów i księży opiekunów grup, które będą się odbywały raz w roku; natomiast 2 razy w roku – spotkania Rady Pastoralnej.
 3. Organizowanie Dni Jedności oraz zapraszanie na jubileusze poszczególnych wspólnot, które stanowią okazję do budowania większej jedności.
 4. Program Dnia Jedności w Białogardzie w dniu 12 kwietnia 2014 roku.
 5. Statut Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z poprawkami naniesionymi przez ks. kanclerza Kurii Biskupiej w Koszalinie. Statut wymaga jeszcze zatwierdzenia przez ks. biskupa E. Dajczaka. Po zatwierdzeniu będzie obowiązywał przez okres próbny. W drodze głosowania ustalono, aby próbować przedłużyć okresu próbny Statutu do 4 lat.
 6. Nadesłane przez grupy projekty logo Odnowy naszej diecezji.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja w czterech grupach na tematy zaproponowane przez księdza koordynatora: ankiety dotyczące grup w diecezji, formacja liderów i animatorów (w tym warsztaty w Licheniu pod przewodnictwem ks. Johna Bashobory), ewentualna współpraca z Dobrymi Mediami, organizacja Dni Jedności, kalendarz Odnowy w formie drukowanej, formacja muzyczna, składki, diecezjalna strona internetowa.

Po godzinnej dyskusji przedstawiciele grup przekazali następujące wnioski:

 • Istnieje pilna potrzeba prowadzenia formacji liderów i animatorów, np. 2 razy w roku, najlepiej z zachowaniem ciągłości tematycznej.
 • Ankieta wypełniana raz do roku jest potrzebna.
 • Dni Jedności – powinny mieć wyraźny temat wiodący; więcej akcentu poświęcić na modlitwę i jedność, nawet kosztem posiłku.
 • Kalendarz w wersji drukowanej powinien się ukazać wcześniej (jesienią); mógłby być w tej formie lub w mniejszym formacie, z czytaniami liturgicznymi na dany dzień, a poza tym w wersji elektronicznej.
 • Współpraca z Dobrymi Mediami na obecnych warunkach jest zbyt kosztowna.
 • Strona internetowa Odnowy w diecezji powinna być uaktualniana na bieżąco; dobrym pomysłem są zakładki poszczególnych wspólnot.
 • Potrzebna jest formacja muzyczna; dobrym pomysłem byłoby powstanie stałego zespołu muzycznego Odnowy diecezjalnej na Dni Jedności czy podobne wspólne uroczystości.

Następnie odbyły się dwa głosowania. W jego wyniku wybrano pilski projekt na logo Odnowy diecezjalnej. W drugim ustalono także składkę odprowadzaną raz na kwartał od Grup do Rady Pastoralnej Diecezji w wysokości 12 zł od osoby na rok.

Pan Sławomir Sosialuk poinformował o funkcjonowaniu strony internetowej Odnowy w diecezji. Zachęcał do zamieszczania aktualnych informacji np. w formie tweetów.

W końcowej części spotkania ksiądz koordynator zaprezentował kalendarz wydarzeń w Odnowie na lata 2014 i 2015.

Spotkanie zakończono obiadem o godz. 15.00.

(bt)