„To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie” / 2 P 1, 20-21 /

Zapraszamy na rekolekcje zimowe dla członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, które odbędą się w dniach 17-19 lutego 2017 r. (piątek, sobota, niedziela) w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie, przy ul. Seminaryjnej 2a. Poświęcone będą Biblii oraz temu jak odróżnić słowo Boże od ludzkiego. Aby mówić do nas, Bóg w wielu wypadkach posługuje się słowem pisanym, głównie Pismem Świętym. To On sam do nas przemawia, kiedy je czytamy lub gdy ktoś nam je czyta i wyjaśnia. Albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. 


Rekolekcje, które będą okazją by Pismo Święte poznać jeszcze bliżej
i zaprzyjaźnić się z Nim jeszcze bardziej poprowadzi Małgorzata Stuła-Topolska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowa Ewangelizacja. Mężatka, troje dzieci, z wykształcenia pedagog i teolog. Od 1980 r. zaangażowana w Odnowę Charyzmatyczną i działalność ekumeniczną; korzenie posługi charyzmatycznej sięgają wieloletniej działalności w Ruchu Światło-Życie. W latach 2000-2003 członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, a w latach 2003-2010 jej wiceprzewodnicząca. Jedna z inicjatorek powstania Archidiecezjalnej Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw diecezji częstochowskiej; w latach 1997-2003 członek jej Zarządu, odpowiedzialna za ewangelizację. Członek Rady Programowej i odpowiedzialna za ruchy ewangelizacyjne w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Członek Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ACCSE/2000; obecnie ACCSE/2033. Lider i formator wspólnot i grup modlitewnych, kierownik duchowy współpracujący z księżmi Jezuitami.

Zgłoszenia do 10 lutego 2017 r. przez lidera (jeśli jesteś w jakieś wspólnocie) lub bezpośrednio do Pani Koordynator Zoi Meżeryckiej (mail: zojamezerycka@wp.pl, tel.: 695 702 739). Koszt: 140 zł; jeśli nie mamy z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – bezpłatnie; 3-16 lat – 100 zł.

Program rekolekcji zostanie podany wkrótce.