Anioł zaś przemówił do niewiast: ”Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.”    Mt 28, 5 – 7

 

Czcigodni Kapłani Opiekunowie, drogie Siostry i drodzy Bracia z Grup Odnowy w Duchu Świętym!

Jezus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

W tym szczególnym czasie radosnego trwania przed pustym grobem Pańskim życzymy Wam zasłuchania w Słowo Zmartwychwstałego, odważnego głoszenia zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, otwarcia serca na nowe życie w Duchu Świętym. Trwajmy  w jedności przy Miłosiernym Sercu Jezusa, abyśmy wciąż na nowo poznawali Go, gdy rozmawia z nami w drodze, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

Z modlitewną pamięcią

Koordynatorzy diecezjalni

ks. Bogusław Fortuński i Beata Trzmielewska