Drodzy Kapłani, Opiekunowie grup Odnowy w Duchu Świętym,

dziękując Panu Bogu za Wasze kapłaństwo,

a szczególnie za posługę w naszych grupach życzymy Wam świętości, głębokiego zjednoczenia z Jezusem, światła Ducha Świętego

oraz opieki Maryi.

 

Członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej