12 MAJA 2017 r. (piątek), zapraszamy na kolejne uwielbienie do kościoła pw. św. Józefa, przy koszalińskiej katedrze.

Zaczynamy o 18:00 Mszą Świętą, kończymy około 21:00 Apelem Jasnogórskim.

Dlaczego w piątek?
Będzie to czuwanie w klimacie wieczernika przed 100-leciem objawień Fatimskich, które będą obchodzone w sobotę.

 

 Dzieło to, zrodziło się z pragnień wielu serc naszych braci i sióstr,
którzy już od jakieś czasu odczuwali potrzebę, aby w jedności
i bez podziału na grupy spotykać się na bezwarunkowym uwielbieniu Boga.

 

Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy także odczuwają takie przynaglenie.  

 

PRZYJDŹ TO JEST TEN CZAS 🙂