W Białogardzie 12 kwietnia odbył się Dzień Jedności
oraz dziękczynienie za V lat istnienia Grupy Dzieci Boże
w parafii mariackiej.

Relacja o tym wydarzeniu wraz ze zdjęciami ukazała się w internetowej wersji Gościa Niedzielnego na stronie: www.koszalin.gosc.pl/doc/1958888.Bp-Zadarko-Kosciol-ma-budowac-jednosc  oraz www.koszalin.gosc.pl/doc/1969976.Uzaleznieni-od-Pana-Boga  i w wydaniu papierowym z 27 kwietnia 2014 roku.