W sobotę otrzymałem potwierdzone kopie Dekretów podpisanych przez Biskupa Koszalińsko – Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka oraz Kanclerza Kurii ks. dr Wacława Łukasza:

 

„Zgodnie ze Statutem Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 15.03.2014 r. rozdz. 16, § 52, zatwierdzam Szanowną Panią Beatę TRZMIELEWSKĄ na Koordynatora świeckiego Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Na podjętą misję realizowania statutowych celów ruchu z serca błogosławię.”

 

„W związku z wyborami, które odbyły się na spotkaniu Księży Opiekunów i Liderów Odnowy w Duchu Świętym dnia 11.03.2017 r. w Bobolicach, zgodnie ze Statutem Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 15.03.2014 r. rozdz. 17, niniejszym odwołuję Szanowną Panią [Zoję MEŻERYCKĄ – adresat Dekretu] z funkcji Koordynatora świeckiego Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Bardzo dziękuję Pani za wieloletnie pełnienie funkcji koordynatora i zaangażowanie w działalność Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, a na dalszą pracę, jak również na wszelkie poczynania w życiu prywatnym z serca błogosławię.”

 

Jest to oficjalne zatwierdzenie p. Beaty Trzmielewskiej na Koordynatora świeckiego Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej oraz odwołanie p. Zoji Meżeryckiej z tej funkcji, którą pełniła 14 lat.

Nowo wybranej i zatwierdzonej przez bpa Edwarda Dajczaka p. Koordynator gratuluję i życzę błogosławieństwa Bożego i światła Ducha Świętego na podjętą posługę oraz obiecuję modlitwę, a p. Zoji Meżeryckiej dziękuję za czteroletnią współpracę i wieloletnie koordynowanie Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji oraz życzę błogosławieństwa Bożego na dalsze działania w ruchu i życiu osobistym.

ks. Bogusław Fortuński – Koordynator duchowny Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej