Nowenna do Ducha Świętego przez wstawiennictwo św. Małej Arabki, czyli Siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Ta karmelitanka klauzurowa została ogłoszona świętą 17 maja 2015 roku, nazajutrz po zakończonym Czuwaniu, podczas którego obchodziliśmy 40 rocznicę Odnowy w Polsce (15-16.05.2015).

Intencje modlitewne obejmują Krajową Radę Koordynatorów, wszystkie grupy i wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, oraz podejmowane przez nie dzieła.

Modlimy się:

– o nowe wylanie Ducha Świętego;

– o otwartość na poruszenia Ducha Świętego i poddanie się  Jego prowadzeniu;

– o stale pogłębiane życie z Bogiem;

– o zachowanie jedności;

– o rozbudzenie charyzmatów i właściwe korzystanie z nich;

– o dobrą, zdrową formację;

– o permanentne podejmowanie dzieła ewangelizacji;

– o obfite owoce tegorocznego Czuwania;

– o troskę w  zachowaniu tożsamości  Odnowy Duchu Świętym;

Do Nowenny można włączyć się w każdej chwili.

Ks. Sławomir Płusa i Małgorzata Stuła-Topolska