W sobotę, 10 czerwca 2017 r. w Bobolicach odbyło się spotkanie koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: ks. Bogusława Fortuńskiego oraz nowo wybranego koordynatora świeckiego – Beaty Trzmielewskiej („Droga Życia”, Wałcz) z zaproszonymi do podzielenia się spostrzeżeniami i pomysłami gośćmi. W spotkaniu wzięli udział: Zoja Meżerycka ( „Betania”, Szczecinek), Hanna Hansz („Veni Creator”, Koszalin), Anna Urbanowicz („Dzieci Boże „, Białogard), Jacek Arciszewski („Nazaret”, Piła), Małgorzata Kowalczyk („Kana”, Słupsk), Krzysztof Ukleja („Metanoia”, Kołobrzeg), Iwona Mieczkowska („Święta Rodzina”, Słupsk), Jadwiga Wydziałkowska („Miłosierdzie Boże”, Koszalin), Beata Oleksiewicz („Gałązki Oliwne”, Rymań).

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Mszą Świętą Wotywną do Ducha Świętego w Kościele Wniebowzięcia NMP.

Podczas spotkania roboczego na plebanii rozeznawano do czego  naszą diecezjalną Odnowę w Duchu Świętym wzywa dzisiaj Pan oraz formy realizacji zadań. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z formacją, zarówno tematom jak i prelegentom kolejnych rekolekcji oraz Szkoły Ducha Świętego (dawna nazwa: Szkoła Liderów i Animatorów).

Podzielono się również tematami poruszanymi w trakcie XXI Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, które były szczególnie inspirujące i ważne dla Odnowy w naszej diecezji. Podsumowano dotychczasowe działania oraz omówiono kalendarz wydarzeń z uwzględnieniem jubileuszy wspólnot oraz włączania się w inicjatywy diecezjalne i ogólnopolskie.

BO DIM