Pięcioosobowa ekipa z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w składzie: Krzysztof („Metanoia”, Kołobrzeg),  Barbara, Robert i s. Beata SAC („Nadzieja Chwały Bożej”, Bobolice) oraz  Edyta („Droga Życia”, Wałcz) odpowiedziała na zaproszenie Ducha Świętego i wzięła udział w  Szkole Lidera – internetowym projekcie organizowanym przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polce zakończonym  warsztatami.

Odbyły się one w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w dniach 27-30 lipca 2017 r. Warsztaty poprowadzili:  Dariusz Jeziorny i Michał Frąckowicz. Opiekę duszpasterską sprawował ks. Wojciech Nowacki rektor Seminarium Duchownego w Łomży. W warsztatach uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski, a także ze Szkocji.

Głównym celem warsztatów  skierowanych do kapłanów, liderów i animatorów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym była formacja i przygotowanie do pełnienia posługi  charyzmatycznej jako lider, animator, uczeń oraz misjonarz głoszący ewangelię.  Podczas spotkania podjęto wiele tematów: chrzest w Duchu Świętym, osobista relacja z Duchem Świętym, świętość życia liderów, style liderowania, posługa zachęcania, rozeznawanie charyzmatyczne, rozeznawanie tożsamości i wizji wspólnoty,  SOS dla wspólnot – dzieło dla wspólnot przeżywających trudności.

BO- DIM