„Wakacyjna Szkoła Biblijna”, to cykl spotkań z o. Jose Antonio Maniparambliem, indyjskim biblistą. Rekolekcje odbywają się co roku, w połowie sierpnia. Organizowane są przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”, działającą przy parafii pw. Świętej Rodziny w Pile. Tym razem uczestnicy zgłębiali treść Apokalipsy św. Jana.
O tegorocznej szkole biblijnej, która odbyła się w dniach 11-15.08. 2017 r., opowiada Krystyna Kicińska ze wspólnoty „Nazaret”.

∗∗∗

Przyzwyczailiśmy się, trwa to od paru lat, uczęszczać do szkoły w czasie wakacji.
Wszystkie tematy,  które przerabialiśmy, są nam bardzo pomocne, a tegoroczne poznawanie w szczegółach Księgi Apokalipsy to rewelacja. Na samym wstępie o. Jose wytłumaczył, że „apokalipsa” oznacza usuwanie zasłony. Cała zawartość treści tej ostatniej księgi biblijnej to ukazanie nam nieba w dziwnych, czasem trudnych obrazach. Staraliśmy się – my słuchacze – zrozumieć wizję nieba w  symbolach, a także poprzez  symbole elementy naszego życia – mojego życia. Pięknie o. Jose w wykładach połączył wyjaśnienie Księgi Apokalipsy ze strukturą mszy św. Ukazał to w poszczególnych jej rozdziałach i wersetach.
Oprócz konferencji, które wyjaśniały treści tej omawianej księgi, przeżyliśmy piękną Drogę Krzyżową, uwielbiając cierpienie i śmierć naszego Pana.
Wołaliśmy o Ducha Świętego, aby zagościł w nas z mocą w czasie tej szkoły.
Poddawaliśmy się uzdrowieniu duszy i ciała.
Wielbiliśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zawierzyliśmy siebie i naszych bliskich opiece naszej  wspaniałej Matki.
W naszych notatkach znajdują się na pewno wspaniałe myśli przekazane przez o. Jose, które będą pomocą w realizowaniu naszej drogi do świętości.
Oto jedna z nich: „Ostatnia rzeka, którą musimy przepłynąć, to śmierć; naszą kamizelką jest miłość Chrystusa, która nas chroni i przepływamy do nieba.”
Miłość Chrystusa – o nią musimy się starać, jej wierzyć i ufać, a także miłować w pełni swego bliźniego.
Te dwie miłości – jak uczył nas w tegorocznej szkole o. Jose – nie stają obok siebie, ale jedna jest w drugiej.
Może pozostać w nas  jeszcze jedna myśl: „niebezpieczeństwem jest chęć posiadania, bo im mniejsza torba, tym podróż przyjemniejsza”. Naturalnie ta, która wiedzie do nieba!
Na koniec o. Jose podał 4 powody, dla  których wielbimy Boga, te też zasługują na zapamiętanie:
– pokazujemy, że Bóg jest Stworzycielem i Władcą,
– jest to akt dziękczynienia – tylko człowiek może to uczynić,
– akt chwały – przez śmierć Jezusa jesteśmy kapłanami i możemy cały świat wznosić do Pana,
– nasze wielbienie wypala nasze grzechy – stajemy przy krzewie gorejącym, którym jest sam Jezus.
Na lekcjach w tej Szkole Biblijnej jesteśmy co roku odważniejsi, chyba także i bliscy bardziej ojcu Jose i nie pytamy, ile lat trwać będzie ta szkoła.
Wielką pomocą w tej szkole jest wspaniała „nasza Marlenka”, która tak pięknie tłumaczy – jak gdyby mówił tylko sam o. Jose. Jest to wielka wartość w czasie naszych lekcji!
Chwała Panu – do następnych wakacji!
∗∗∗

Galeria zdjęć: https://koszalin.odnowa.org/?page_id=1167